در این لیست کوتاه که مشاده می کنید محتوای قند برخی از مواد غذایی پر مصرف را آورده ایم تا متوجه شوید که با مصرف هر کدام از این غذاها معادل چه میزان شکر وارد بدن می کنید.

shekar_farshid nezakati personal trainer1.jpg

80 گرم شکلات Snickers  گرم معادل 7 قاشق غذاخوری شکر

شکلات Milky Way  گرم معادل 8/5 قاشق غذاخوری شکر
شکلات Twix   معادل 2/75 قاشق غذاخوری شکر
45 گرم شکلات M&Ms packet  گرم معادل 5/75 قاشق غذاخوری شکر

Coca cola، یک قوطی، معادل 7 قاشق غذاخوری شکر
Red Bull ، یک قوطی، معادل 7/5 قاشق غذاخوری شکر

shekar_farshid nezakati personal trainer2.jpg

 غلات صبحانه، 100 گرم Corn Flakes معادل 2/4 قاشق غذاخوری شکر

غلات صبحانه، 100 گرم Honey Smacks معادل 14 قاشق غذاخوری شکر
غلات صبحانه، 100 گرم Special K معادل 3 قاشق غذاخوری شکر

100 گرم انبه معادل 2/3 قاشق غذاخوری شکر
100 گرم موز  معادل 3 قاشق غذاخوری شکر
100 گرم سیب  معادل 2/6 قاشق غذاخوری شکر
100 گرم آناناس  معادل 2/5 قاشق غذاخوری شکر
100 گرم انگور  معادل 4 قاشق غذاخوری شکر
100 گرم لیمو معادل 0/6 قاشق غذاخوری شکر
100 گرم کیوی  معادل 2/3 قاشق غذاخوری شکر
100 گرم توت فرنگی معادل 1/3 قاشق غذاخوری شکر
100 گرم گوجه فرنگی  معادل 0/7 قاشق غذاخوری