812227159_96124.jpg

 

 

کاهش وزن اصولی یک جریان بلندمدت است که خیلی ها آنرا با روشهای تهاجمی و ناسالم اصطلاحا دور میزنند اما اکثرشان بعد از مدتی کوتاه به نقطه شروع باز می گردند. محققان بر پایه تحقیفات علمی و کلینیکی یافته اند برای کاهش وزن سالم و اصولی چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت این سه روش موثر خواهد بود:

 

» انجام  فعالیت فیزیکی با شدت متوسط به اندازه 150 الی 250 دقیقه در هفته به جلوگیری از افزایش وزن کمک خواهد کرد.

 

» بیشتر از هفته ای 250 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط می تواند منجر به کاهش وزنی قابل توجه شود.

 

» برای حفظ کاهش وزن هفته ای 250 الی 300 دقیقه فعالیت با شدت متوسط توصیه شده است که میزان انرژی مصرفی آن چیزی حدود 2000 کالری در هفته می شود.

موضوع این است که حفظ وزن و شرایط جدید کار دشواری است و خیلی ها که در کاهش وزن موفق میشوند درحفظ آن به مشکل می خورند چراکه این داستان نظم و چارچوبی دایمی را طلب می کند که از عهده هر کسی برنمی آید اما در نهایت همه چیز به کاراکتر شخصیتی شما و هدف تان بستگی دارد. به طور حتم روی فرم نگهداشتن بدن و حفظ وزن مطلوب نیاز به تلاش و از خودگذشتگی دارد.

فرشید نزاکتی