اگر قبل از تمرین با وزنه حرکات کششی انجام می‌دهید، صبر کنید!

herekaterkesheshi_farshid nezakati personal trainer 1.jpg

 

 تحقیقات جدید نشان می‌دهد که انجام کشش‌های ایستا می‌تواند باعث کاهش قدرت عضلات شود.بنابراین بهتر است که در پایان تمرین وزنه حرکات کششی را انجام دهید. تحقیق جدید از دانشگاه ایالت فلوریدا نشان می‌دهد که انجام حرکات کششی قبل از دویدن نیز باعث افت سرعت می‌شود.محققان همچنین یافتند که وقتی دونده‌های باتجربه قبل از دویدن حرکات کششی کار کردند، طی یک جلسه 30 دقیقه‌ای تمرین چیزی حدود 5 درصد کالری بیشتری سوزاندند.

بنابراین اگر برای بهبود بازدهی بدن به دویدن مشغول هستید حرکات کششی را برای پایان جلسه تمرین نگهدارید. اما اگر می‌خواهید با هدف چربی‌سوزی بدوید می‌توانید قبل از شروع دویدن حرکات کششی را انجام دهید تا کالری‌سوزی بیشتری را تجربه کنید.