یکی از مهمترین مسائل  در شروع فعالیت ورزشی این است که تعاریف خود از نتایج را تبیین کنیم و باورهای قدیم را کنار بگذاریم.

scale_farshid nezakati_personal trainer1.jpg

ترازو و وزن کردن دائم در ابتدای شروع فرآیند کم کردن وزن، از آنجاییکه نشان دهنده تطابق بدن شما با روش زندگی جدید شماست، وسیله ای مفید است. اما هنگامی که شما به نتایج مناسب رسیدید و بقولی زیر پایتان سفت شد، زمان آن خواهد بود که از استفاده از ترازو به عنوان وسیله ای که نشان میدهد شما تا چه میزان به موفقیت رسیده اید، دست بردارید. بجای اندیشه در مورد اینکه چقدر وزن کم کرده اید و چقدر موفق نبوده اید به این فکر کنید که چه میزان پیشرفت نموده اید. بعنوان مثال از خود در ابتدای شروع ورزش و پس از آن در زمانهای معین عکس بگیرید تا به میزان پیشرفت در اهداف خود پی ببرید. نگاه کنید که چه قدر دراماتیک بدنتان را  با ورزش سخت و  عملکرد صحیح تغییر داده اید.

تغییر زندگی روز مره چیزی است که به شما اجازه میدهد که پیشرفت نمایید و از وزن کردن دائم خود دست بدارید. ورزشهای هوازی برای سلامتی عالی هستند ولی برای شکل بخشیدن به بدن و عضلات خود باید تمرین با وزنه را هم به آن اضافه کنید. عضلاتی را که میسازید تنها به کار زیبایی بدن که همه بدنبال آن هستند نمیآیید، بلکه روش مناسبی هم برای سرعت بخشیدن به متابولیسم بدن است. ساخت عضلات با آغاز سریعتر سوختن کالری در بدن همراه است. مطابق برنامه مناسب پیش رفتن و تغذیه مناسب شما را به سوزاندن چربی های بدن که دنبال آن هستید میرساند.

 

اشکان رشاد-ادمین