b_140_94_13421772_00_images_articles_women_5_tamrin_ejbari_baraye_shekame_saf_farshid_nezakati_personal_trainer.jpg

هرگز در دام آگهی های تلویزیونی که به شما قول لاغری شکم با دستگاهای دارز نشست را میدهند، نخورید. مهمترین اصل این است: مهم نیست که چقدر  به باشگاه رفته یا چه تعداد حرکت دراز نشست انجام میدهید، مهم این است که چه میخورید، در حقیقت تغذیه است تعیین میکند که شما از شکم صافی برخوردار هستید یا نه!

ادامه مطلب ...

b_140_94_13421772_00_images_articles_women_maryam_toosi_12_tamrin_charbi_suzi_farshid_nezakati_personal_trainer.jpg

مطلب حاضر بر گفته ار تجربیات سه نفر از قهرمانان و ورزشکاران رشته فیگور بانوان میباشد، که هریک از آنان مربی بیش از صدها بانوی فعال در رشته های مرتبط بوده که از این جهت از دانش عملی و علمی بالایی برخوردارند. آنچه در ادامه میاید، گزیده ای از توصیه این قهرمانان در زمینه تمرین با هدف چربی سوزی است. 

ادامه مطلب ...

b_140_94_13421772_00_images_articles_women_kamkhori_farshid_nezakati_personal_trainer_1.jpg

علم نشان میدهد رژیمهایی که از لحاظ کالری محدود هستند، چربیسوزی را سختتر میکنند. باید بیاموزید که چطور از رخداد این مسئله جلوگیری نمائید. رژیمهای کمکالری که رواج زیادی پیدا کردهاند به این خاطر متولد شدهاند که خیلی از خانمها دلشان میخواهد مثل فلان ورزشکار یا فلان بازیگر یا... شوند. اما آیا واقعاً باید گرسنگی کشید؟

ادامه مطلب ...

b_140_94_13421772_00_images_articles_women_ghaza_khordan_farshid_nezakati_personal_trainer_1.jpg

با توجه به نیازهای محلهای کار امروزی، همه ما استعداد از دست دادن وعدههای غذایی را داریم و این احتمال زیاد است که به جای ترک محل کار برای صرف ناهار، غذا را جلوی کامپیوتر  قرار دهیم و همانجا ناهار بخوریم

ادامه مطلب ...

 b_140_94_13421772_00_images_articles_women_maryam_toosi_tamrin_bavazne_banovan_farshid_nezakati_personal_trainer_2.jpg

وقتی بحث تمرینات وزنه باشد هر کسی برای خودش نظری می دهد. یک روز می شنوید که تمرینات سنگین وزنه باعث می شود ظاهر بدن تان مردانه شود (که نمی شود) روز بعدی شایعاتی میآید که فلان مدل با دستگاهی خاص طی 10 دقیقه سایز بازوهایش را کم می کند و...

ادامه مطلب ...