pull ups -farshid-nezakati-personal-trainer2.jpg

 

بارفیکس از جمله سازنده‌ترین و در عین حال سخت‌ترین حرکات تمرینی است. جالب است بدانید که شمار کسانی که این حرکت را به درستی اجرا می‌کنند خیلی محدود است.

 

برای اجرای درست بارفیکس لازم است نکاتی را مدنظر قرار دهید که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

 

بایدها:

  • ·   سر را در حالت خنثی حفظ کنید یا اینکه اندکی به طرف عقب متمایل کنید و در طول اجرای حرکت همین حالت را حفظ نمائید.
  • ·   پاها را در یک راستا با بالاتنه حفظ کنید.
  • ·   زمانی که خود را بالا می‌کشید تمرکزتان روی این باشد که آرنج‌ها را پایین بکشید.
  • ·   در مسیر بالا رفتن نفس بگیرید.
  • ·   در مسیر پایین آمدن نفس را خارج کنید.
  • ·  روی عضلات درگیر تمرکز کنید، نه روی وزنی که بالا می‌کشید.

در مورد نکته آخر تحقیقات خیلی واضح است. اگر تمرکز را روی عضله قرار دهید، نیروی بیشتری تولید خواهید کرد و اگر تمرکز روی وزنه باشد نیرو کمتر خواهد بود.