گاهی اوقات بدن به شیوه عادی تمرین عادت میکند و این یعنی که اتفاق جدیدتری رخ نخواهد داد مگر با ایجاد تغییر در نوع تمرین که محرک به حساب می آید. به همین دلیل است که فلسفه تمرینات دوره ای بوجود آمد. در ادامه 2 روش برای ایجاد تحریک جدید با هدف رشد عضله معرفی میشود.

 muscle shock-farshid-nezakati-personal-trainer.jpg

 

انجام تکرارهای هر ست از تمرین  با ریتم مشخص مثل 3-0-1-0 (یعنی 3 ثانیه بخش منفی – مکث صفر- 1 ثانیه بخش مثبت – مکث صفر) یکی از روشهای خوب برای تحریک عضلات به رشد است. این اتفاق بواسطه افزایش زمان تحت فشار بودن عضله (TUT) رخ میدهد. وقتی زمان تنش یا همان مدت تحت فشار بودن عضله زیاد شود، خستگی محلی عضله و انباشت اسید لاکتیک باعث تحریک سازگاری های هورمونی و فیزیولوژیک می شود که می تواند منجر به پیشرفت اساسی در هایپرتروفی عضله شود.

از سوی دیگر  تمرین با انقباض های ایزومتریک اجازه میدهد بدن و سیستم عصبی  را بیش از اندازه تحریک کنید و ایجاد شوکی میکند که می تواند منجر به افزایش فعالیت عصبی عضلانی ، افزایش بار عضلانی و ستون فقراتیو ارتقای اعتماد بنفس ذهنی در تمرین با وزنه یا شدتهای بالا شود.

انجام تکرارها با ریتم مشخص و همچنین استفاده از انقباض های ایزومتریک و ایستا بدن را برای رشد جدید تحریک میکنند بنابراین می توانید به حد اعتدال از انها استفاده کنید.

 

فرشید نزاکتی

منبع: breakingmuscle.com