814436542_56747.jpg

 

 

 

تمرین هوازی یکی از مهم ترین انواع تمرینات بدنی است که برای حفظ سلامت قلب و عروق مطمئنا باید در فرآیند طراحی تمرینات جای داده شود.اما با اینحال بعضی بدنسازان که برای افزایش وزن و حجم تلاش زیادی میکنند گاهی بخاطر جلوگیری از کالری سوزی از انجام تمرینات هوازی امتناع میکنند در حالی که از نگاه سلامت قطع این تمرینات به صلاح نمیباشد. حال سوال این است؛ که در دوره حجم براستی چه باید کرد؟
جواب این است ؛ برای آنکه نه سیخ بسوزد نه کباب در دوره های افزایش حجم و وزن تمرینات هوازی را بصورت سبک دنبال کنید، مثل هفته ای 3 الی 4 جلسه دویدن نرم به مدت 20 دقیقه، این مقدار برای حفظ آمادگی هوازی کافی است. پس لطفا هواری را تعطیل نکنید
فرشید نزاکتی