b_140_94_13421772_00_images_articles_workout_gorbani_efrat_dar_tamrin_farshid_nezakati_personal_trainer2.jpg

تمرينات كم مقدار براي اكثر بدنسازان بهترين شكل تمرين هستند. بدنسازان طبيعي كه بدنشان توان ريكاوري و رشد از برنامههاي تمرين پرمقدار را دارد بسيار كم تعداد هستند. آنهايي كه با تمرينات پرمقدار رشد ميكنند در واقع داراي ژنتيك خيلي خوبي هستند يا اينكه دوپينگ ميكنند يا هر دوي آنها را با هم دارند.

ادامه مطلب ...

 

b_140_94_13421772_00_images_articles_workout_squat_pareshi_farshid_nezakati_personal_trainer.png

دانشمندان به تازگی ارتباطی بین اسکوات پرشی و افزایش سطح تستوسترون پیدا کرده‌اند که نتیجه آن را در این مقاله می‌خوانید.

در تصویر ورزشکار را مشاهده می‌کنید که در حال اجرای حرکت اسکوات پرشی است. او این کار را برای تفریح انجام نمی‌دهد بلکه سعی دارد سطح تستوسترون بدن را افزایش دهد.

ادامه مطلب ...