b_140_94_13421772_00_images_articles_workout_paralel_farshid_nezakati_personal_trainer.jpg

استفاده از پارالل با دامنه حرکت کامل باعث ارتقای قدرت در حرکت پرس سینه شده و همچنین قدرت کلی عضلات بالاتنه را بهبود می‌دهد. این حرکت پایه‌ای که تقریباً در تمام باشگاه‌های بدنسازی اعم از قدیمی و امروزی پایه‌هایش یافت می‌شود موضوع این مقاله شده است.

ادامه مطلب ...

 b_140_94_13421772_00_images_articles_workout_arnold-farshid_nezakati_personal_trainer3.jpg

آرنولد با یک اسم معرفی می‌شود و دیگر هیچ شرحی لازم ندارد. در این مقاله تمرین بازوی او را در دوران مسابقات بررسی می‌کنیم.تمرین دوران حجم آرنولد با دوران مسابقات تفاوت زیادی دارد، لذا الگوبرداری از این برنامه برای دوران مسابقات مفید است نه دوران حجم.

ادامه مطلب ...