b_140_94_13421772_00_images_articles_fast_running-farshid-nezakati-personal-trainer2.jpg

همه دنبال نتایج آنی هستیم. اما اکثر ما آگاه هستیم که تغییرات نیاز به زمان دارد. در حالی که نمی‌توانید طی 5 دقیقه 6 تکه شکم را نمایان کنید یا عضله بسازید، اما می‌توانید در این مدت دونده سریعتری شوید.

ادامه مطلب ...

b_140_94_13421772_00_images_articles_workout_cardio_and_muscle-farshid-nezakati-personal-trainer.jpg

کسانی که از تمرینات هوازی تنفر دارند. اغلب به تحقیقات قدیمی استناد می‌کنند و می‌گویند تمرین هوازی طولانی و یکنواخت باعث تداخل در عضله‌سازی می‌شود اما بررسی‌های جدیدتر حکایت از ماجرای دیگری می‌کنند.

ادامه مطلب ...