b_140_94_13421772_00_images_articles_workout_aya_bayaad_tmrinat.jpg

ژوزف ام هوريگان از مربيان قدرتي و بدنسازي و نويسندگان بدنسازي است که سابقه زيادي در اين کار دارد. او در اين مقاله به مبحث جالبي اشاره مي‌کند که مربوط مي‌شود به ايجاد تنوع در تمرين.در حالی که خوانده‌اید خیلی از مربیان و بدنسازان حرفه‌ای توصیه می‌کنند برنامه‌های تمرین خود را عوض کنید و بعد از هر چند هفته تغییرات بدهید، اما هوریگان اینجا می‌گوید

ادامه مطلب ...