moshaver taghzieh_farshid nezakati personal trainer 2.jpg 

 

 

اشخاصی که تمایل به مشاوره و دریافت برنامه غذایی دارند می توانند ضمن تماس با شماره 8487637-0912 در روزهای

شنبه تا چهارشنبه هماهنگی های لازم را انجام دهند.

 

 

 

ورزشکاران متناسب با رشته ورزشی خود و نیز افرادی که تمایل به کاهش یا افزایش وزن یا رژیم سلامتی دارند میتوانند از

این طرح استفاده کنند