بزودی بخش بانوان سایت راه اندازی می شود که کلیه مطالب آن مختص به تمرینات و رژیم های غذایی بانوان است .
 
علیرغم اینکه شباهت های عمومی زیادی در تمرینات  آقایان و بانوان وجود دارد اما شواهد علمی حاکی از آن است که تفاوتهای معنی داری بین دو جنس وجود دارد که باید در مبحث تمرینات ورزشی به آنها توجه نمود .
 
کمتر از 48 ساعت دیگر بخش مذکور در دسترس خواهد بود و می توانید نخستین مطالب آنرا مطالعه نموده و نظرات و پیشنهادات خود را از طریق بخش ارتباط به ما منتقل کنید