قهرمان، نفر نخست، فاتح جام. این لغات تماماً یادآور ارزشها و تواناییهای ورزشکاران در رشتههای مختلف ورزشی میباشد. اما آیا حقیقتاً تنها این افراد را میتوان قهرمانان واقعی عرصههای مختلف ورزشی دانست؟ شاید در میان ما افرادی وجود داشته باشند که با دسته و پنجه نرمکردن با بسیاری از مشکلات، در رشته خود موفق بوده و شاید هرگز نامشان به گوش ما نخورده باشد. باید پذیرفت که قهرمانان واقعی ما همین افراد هستند. شاید تعداد اندکی از ورزشکاران معلول، معلولیت خود را عامل محدود کننده تمرین یا هر چیز دیگری در زندگی، بدانند. آنها دوست دارند آن را تنها پیشامدی بدانند و با وجود آن به کار خود ادامه دهند. این تفکر موجب ناراحتی و ناامیدی آنها نمیشود چرا که آنها دوست دارند و با سعی و تلاش فراوان، پتانسیل بالای خود را به عنوان یک جنگجو، به تماشاچیان نشان دهند.  

gahremanan haghighi_farshid nezakati_personal trainer1.jpg


چیزی که آنسوی وجود آنها را فرا گرفته و ما قادر به دیدن آن نیستیم، شوق روحی آنها برای رسیدن به موفقیت است و هیچ سختی نمیتواند جلوی آنها را بگیرد. شاید تمام اینها محصولات جانبی معلولیت باشد چرا که ورزشکاران سالم همیشه از آسیب دیدگی و مشکلات گلایه میکنند، ولی آنها هیچ گاه به این مسائل فکر نمیکنند.   شاید شما باور نکنید نویسنده این مطلب خود فردی است که از دردها و آسیبدیدگیهای شدیدی رنج میبرده و در حقیقت با بدنی بسیار مشکل دار میزیسته، اما همه اینها نتوانسته است مانع قهرمانیهای او در تعداد زیادی از مسابقات قهرمانی، اروپایی و NPC شود. گری کینگ مردی است که با وجود همه دردها، باز هم در مسابقات پرس سینه و اسکوات رکوردهای زیادی از خود ثبت کرده است. حال شاید این مشکلات در برابر آسیبهای ورزشکاران دیگر بسیار جزئی باشد، اما به شما نشان میدهد که موفقیت در زندگی دست نایافتی نیست. در دنیای بدنسازی نیز این چنین ورزشکارانی وجود داشتهاند که بدنی فراتر از حد و حدود دنیایی برای خود ساخته بودند. تنها کافی است به شرکتکنندگان مسابقات ویلچیر NPC نگاهی کنید و سیل عظیمی از آنها را ببینید. ویکتور کونوالوف کسی بود که توانست در نهایت کارت حرفهای خود را در این رشته کسب کند. سیمون رابینسون انگلیسی کسی بود که انگیزه خلق این مطلب را به وجود آورد. او کسی است که یک پای خود را در تصادف شدید رانندگی از دست داد ولی هنوز هم فیزیکی استثنایی دارد. با وجود تمام این مشکلات، او از معدود ورزشکاران معلولی بود که به عنوان فیگوريست افتخاری روی صحنه مستر المپیا ظاهر شد. او دوست دارد چهار نکته زیر را به تمام آنهایی که مشتاقانه ورزش را دنبال میکنند و از معلولیت رنج میبرند، عرضه کند و در نهایت بتوانند به موفقیتهای بزرگ دست یابند.


سلامت در محیط تمرین
اگرچه امروزه در هر جایی میتوان فضاهای مناسب ورزش برای معلولین را پیدا کرد، ولی بهترین کار تمرین در کنار آنهایی است که از معلولیت رنج نمیبرند چرا که فواید این کار از راه اول به مراتب بیشتر است. این گونه باشگاهها اعتماد به نفس معلولین را بالا میبرد و انگیزه ادامه راه را برای آنها میسر میکند.

gahremanan haghighi_farshid nezakati_personal trainer3.jpg


عدم ترک تمرین
علیرغم اینکه مشکلات زیادی سر راه شما قرار دارد، ولی باز هم سعی کنید مثبت باشید. شاید گفتن این جمله آسانتر از عملکردن به آن باشد، ولی رسیدن به پیروزیها نیازمند غلبه بر سختیهاست. بیشک همه افراد، حتی آنهایی که سالم هستند نیز با موانع سر راه تمرین و تغذیه رو به رو هستند و همین توانایی عبور از آنهاست که قهرمان را از دیگران جدا میکند.


  استواری در اهداف بلند مدت
یکی از بزرگترین اشتباهاتی که هر ورزشکار معلول مرتکب میشود این است که خود را دست کم بگیرد و تواناییهای بزرگ خویش را باور نکند. به هر حال هر کسی باید به تدریج تواناییهای خود را دریابد و بر اساس آن اهداف خود را گسترش دهد. هرگز اجازه ندهید کسی به شما بگوید نمیتوانید کار بکنید. کافی است به دیگر ورزشکاران معلول نگاه کنید و ببینید هر کس با تمرین و روش درست میتواند به ماکزیمم موفقیت دست یابد. بدون داشتن هدف، تمرینات شما سودی نخواهند داشت و هرگز نمیتوانید راه را به پایان برسانید.


 تمرکز بالا روی تواناییها
بیشک با وجود معلولیت نمیتوان تمام تمرینات را بهراحتی انجام داد و قطعاً انجام بعضیها مشکل یا غیرممکن است. هرگز انرژی پر ارزش خود را روی این مطلب صرف نکنید بلکه با تفکر بهترین تمرین را برای خود برگزینید. شاید افراد نابینا با سختی بتوانند تعادل خود را در حرکت اسکوات آزاد حفظ کنند ولی با بهرهگیری از دستگاه اسمیت به خوبی میتوانند از پس حرکت برآیند. یقین داشته باشید که هرگز حرکتی نیست که نتوان جایگزینی برای آن یافت. همیشه به یاد داشته باشید که راهحلی برای هر مسئلهای یافت میشود.
 همیشه سعی داشته باشید اطلاعات خود را در زمینه علم تغذیه و تمرین در سطح بالایی حفظ کنید و از استراحت کافی و کامل بیبهره نمانید. هر از گاهی استراحت و کمی تفریح روحیه کار را دوباره باز میگرداند و انرژی شما را برای بازگشت به باشگاه دوچندان میسازد. این مطلب بدون شک برای آن دسته از ورزشکارانی است که از معلولیت رنج میبرند. همیشه به یاد داشته باشید که وضعیت بدتر از این هم وجود دارد و با تمام قدرت به سمت جلو قدم بردارید.
بهنام مظاهری