در جوامع صنعتی و ماشینی امروزه که درگیری های ذهنی – جسمی  و روانی انسان ها زیاد وازطرفی دامنه حرکت اندام ها محدود شده عوارض جسمانی زیادی را به همراه اورده و از طرفی با توجه به علاقه انسانها به ورزش حرکت و هیجان زیاد تر شده اما واقعا لازمه علاقه به هر ورزش داشتن یک بدن آماده از لحاظ زیر ساخت های عصبی – عضلانی – تاندونی – مفصلی – قلبی عروقی – تنفسی و بسیاری از فاکتورهای دیگر است که گاها نادیده گرفته می شود که این  سهل انگاری نه تنها مدت زمان ورزش و علایق فرد را کاهش میدهد بلکه  در اکثر مواقع باعث آسیب های جبران نا پذیری می شود که فرد با وجود هزینه های بسیار سنگین که متحمل می شود ولی سلامتی او باز نمی گردد در این مقاله سعی شده که این مبحث هر چند به طور مختصر بیان می شود و  امیدوارم پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشد .

amadegi_farshid nezakati_personal trainer2.jpg

 

تعریف آمادگی جسمانی   

بازتاب توانایی کار کردن با نیرو انرژی و خوشی بدون احساس خستگی ، با صرف انرژی برای لذت بردن از دلبستگی ها و فعالیت های تفریحی و رویارویی با اتفاقات غیر منتظره وییش بینی نشده است .

آمادگی جسمانی را به طور کل می توان به دو گروه تقسیم کرد .


آمادگی جسمانی مربوط به تندرستی که شامل

استقامت قلبی تنفسی

استقامت و قدرت عضلات

انعطاف پذیری

ترکیبات بدنی از لحاظ درصد چربی – عضلات

آرامش روانی

 
آمادگی جسمانی مربوط به انواع ورزش ها یا ورزشکاران

توانایی قلبی عروقی

توانایی سیستم عضلانی

انعطاف پذیری

ترکیب بدنی

چابکی

تعادل

قدرت

سرعت

هماهنگی بین فاکتورهای فوق

 استقامت قلبی و تنفسی

استقامت قلبی و تنفسی حالت و شرایط سیستم تنفسی و گردش خون را توصیف می کند بستگی دارد به سیستم قلبی ، شش ، و گردش خون برای رساندن اکسیژن و مواد مغذی برای کار موثر عضلات .

 عناصر آمادگی جسمانی چیست ؟

 1.استقامت قلبی و ریوی

2.استقامت و قدرت عضلات

3.انعطاف پذیری

4 . ترکیبات بدنی در افراد چاق – لاغر و ورزشکار

5 . آرامش عصبی و عضلانی

 تعریف قدرت و استقامت عضلانی

قدرت عضلانی به مثابه توانایی عضلات برای اجرای یک نیروی عضلانی با حداکثر قدرت

استقامت عضلانی توانایی عضله برای تکرار انقباضات زیر حداکثر  انقباض عضلانی در یک فردبا اندام متناسب عبارتست از اینکه شخص فعالیت های خود را در مدت طولانی بدون خستگی و فشار بی مورد انجام دهد .

 Body Composition        ترکیب بدنی    

ترکیب بدنی بستگی دارد به نسبت توده چربی به وزن خالص بدن ( عضله – استخوان  و سایر بافت ها )

 انعطاف پذیری

به عنوان دامنه حرکتی مفصل - فرد با اندام متناسب می تواند مفاصل بدن خود را با دامنه حرکتی بیشتر حرکت دهد.

آرامش سازی عصبی و عضلانی

آرامش عصبی و عضلانی به توانایی کاهش یا حذف تنش های غیر ضروری  میان ذهن و بدن اطلاق می شود .

 

دکتر احسان جابری