یکی از معضلات جامعه ورزشی در تمام دنیا بحث دوپینگ یا استفاده غیرعلمی و غیرمعقولانه و گاه بصورت بسیارعلمی در کشورهای پیشرفته از داروها یا موادی است که  احساس سرخوشی و قدرت بیشتردر ورزشکاران ودرنتیجه رسیدن به هدف رابه صورت غیراخلاقی سهل و آسان میکند . بحث دوپینگ از اواسط قرن بیستم شروع و کم کم تکامل یافته تا به  وضعیت فعلی رسیده است .

 

تعریف دوپینگ چیست

 وجود یک نوع ماده ممنوعه یا مواد حاصل از سوخت و ساز و متابولیسم و یا وجود علائمی در نمونه های گرفته شده

 مصرف و یا تلاش برای مصرف یک ماده ممنوعه یا روش های ممنوعه

 امتناع از دادن نمونه یا غیبت بدون دلیل در نمونه گیری

 در اختیار قرار ندادن اطلاعات لازم در مورد محل حضور ورزشکار جهت تمونه گیری جامع از مسابقات

 تلاش یا دستکاری در مراحل نمونه گیری .

 مالکیت مواد و روش های ممنوعه

 دادوستد هرگونه ماده و روش ممنوعه

 تجویز یا قصد تجویز یک ماده یا روش ممنوعه به ورزشکاران

 

 دلایل دوپینگ یا سوء استفاده از داروها یا روش های آن

doping_farshid nezakati_personal trainer.JPG

 

دلایل بسیار زیادی ممکن است وجود داشته باشد که یک ورزشکار یا مربی به سمت این روش ها سوق داده شود که به چند نمونه در ذیل اشاره میشود .

 مصرف مجاز دارو که جنبه درمانی داشته باشد .

 افزایش قدرت و کارایی

 ادامه تمرینات بعلت آسیب دیدگی

 استفاده تفریحی

 عدم آموزش مناسب به ورزشکاران

 عدم آگاهی مربیان

 بازار تبلیغاتی فراوان

 سوء استفاده های مالی افراد سود جو

 

 عدم نظارت بر ورود داروها

 نبود یک سیستم علمی و منطقی بر واردات دارو و تامین داروهای مورد نیاز ورزشکاران

 عدم وجود تغذیه مناسب و کادر تغذیه در کنار تیم ها

 عدم وجود روانشناس ورزشی برای احیاء مسائل روحی روانی

 

بهرحال در جامعه روبه رشد ما وبا درصد بالایی از قشر جوان چقدر آسیب شناسی علمی و منطقی در استفاده از این  داروها و روش ها شده است . آیا وقت آن نرسیده که ما به جای انگشت اتهام بسوی ورزشکاران و مربیان مسئولین ذیربط رامواخذه کرده وبجای  کارهای  نمایشی و شلوغ کاری کم کاری این گروه را مورد هدف قرار دهیم و از آنهابخواهیم دراینخصوص و با توجه به هزینه های گرفته شده و فاکتورهای ساختگی و نمایش های پی در پی در فکراصلاح اینمقوله باشیم . بارها و بارها دوپینگ ورزشکاران اعلام شده ولی از خود پرسیده ام که چقدر به آنها ارزش وبهاداده ایم وبرای آنها ومربیانشان کلاسهای توجیهی و علمی گذاشته  شده است !!!

آیا از خود پرسیده ایم که  حجم تمرین با مقدار کالری دریافتی روزانه ورزشکار هماهنگی دارد یا خیر و آیا تیم  تخصصی تغذیه در کنار تیم ها وجود دارد یا خیر ؟ زیراوقتی ورزشکاری از لحاظ جسمی و انرژی تحلیل رود بیشتر تحت تاثیر تبلیغات و استفاده از این مواد قرار  میگیرد . آیا با چاپ چند بروشور در سال وظیفه ما به عنوان متولی ورزش و کنترل دوپینگ تمام میشود ؟ آیاپزشکان کنار تیم های ملی و باشگاهی ما خود آگاهی کامل و اشراف کامل به داروها و مکمل ها را دارند ؟ و ملاک  انتخاب این پزشکان چیست ؟ و اگر مربی یا پزشک تیم بنا به صلاحدید علمی تشخیص به مصرف داروها یا مکمل های  مجاز را داده باشد از کدام سازمان یا مسئول مربوطه تهیه کند . در خاتمه باید یاد آور باشیم که ورزش و تیم داری یک کار گروهی و تخصصی می باشد که این افراد هرکدام در جایگاه  خود و براساس شایسته سالاری و لیاقت قرار بگیرند نه بر اساس ارتباطات گروهی و اقلیمی که در چند ساله اخیر  بسیار  باب شده است وقت آن رسیده که بجای متهم کردن یکدیگر و به هدررفتن هزینه های بسیار هنگفت این مملکت کار  دانشگاهی و دانش پژوهی انجام داده  و با یک برنامه ریزی مدون و طولانی به نتایج مطلوب دسترسی پیدا کنیم .

 

دکتر احسان جابری