b_140_94_13421772_00_images_articles_hamkaran_diabetes_farshid_nezakati_personal_trainer1.jpg

دیابت امروزه یکی از بیماری هایی است که افراد زیادی را در سراسر دنیا متبلا کرده است،طی تحقیقات مفصل به عمل آمده مشخص شده که دیابت از هر نوع که باشد درمان قطعی ندارد و فقط بیمار مبتلا به دیابت در صدد کنترل آن برآید.

ادامه مطلب ...

 b_140_94_13421772_00_images_articles_hamkaran_gahremanan_haghighi_farshid_nezakati_personal_trainer_2.jpg

قهرمان، نفر نخست، فاتح جام. این لغات تماماً یادآور ارزشها و تواناییهای ورزشکاران در رشتههای مختلف ورزشی میباشد. اما آیا حقیقتاً تنها این افراد را میتوان قهرمانان واقعی عرصههای مختلف ورزشی دانست؟

ادامه مطلب ...

 b_140_94_13421772_00_images_articles_hamkaran_ghafase_sineh_farshid_nezakati_personal_trainer.jpg

به جرات میتوان گفت ایوان سنتوپانی یکی از خوش آتیه ترین بدنسازان حال حاضر جهان است. او نه تنها در مسابقات بزرگ آماتوری در سالهای نه چندان دور مقامهای خوبی بدست میآورد، بلکه در خیلی سریع جای خود را در رقابتهای بزرگ نیز پیدا کرد و فکر دستیابی به مجسمه ساندو را در سر خود میپروراند.

ادامه مطلب ...

 b_140_94_13421772_00_images_articles_hamkaran_menu_of_bodybuilding_farshid_nezakati__personal_trainer_1.jpg

با مروري به آمار ارائه شده از رشد بیماریهای مختلف در میان مردم جامعه، میتوان به این نکته پی برد که جدا از استرسهای رنگارنگ و مشکلات خاص دیگر، مشکل مصرف غذاهای نامناسب نیز یکی از بزرگترین عوامل ایجاد بیماریها میباشد. در جوامع صنعتی امروز، نمیتوان به مواد غذایی سالم و طبیعی دست یافت و به ناچار، درصد بالایی از سفرههای غذایی از کنسروها و مواد فرآوری شده بدست میآیند.

ادامه مطلب ...