b_140_94_13421772_00_images_articles_hamkaran_zaman_eedeal_tamrin_farshinezakati_personal_trainer1.jpg

در حالی که یک قاعده کلی و تثبیت‌شده برای زمان ایده‌آل تمرین‌های روزانه وجود ندارد، با این حال می‌توان با برآورد روند تغییرات فعالیت روزانه بدن و یافتن شاخص‌های مؤثر در بهبود عملکرد، ملاکی برای تعیین زمان ایده‌آل تمرین ارائه کرد.

ادامه مطلب ...

 b_140_94_13421772_00_images_articles_hamkaran_lift_farshid_nezakati_personal_trainer1.jpg

قلب شما به شدت می‌تپد….. عرق روی پیشانی خود را با حوله پاک می‌کنید….. بدن تان  به شدت دم کرده است.... آرام آرام به سمت چهارمین ست اسکوات می‌روید و باید ده تکرار با نهایت قدرت انجام دهید.....

ادامه مطلب ...

 b_140_94_13421772_00_images_articles_hamkaran_olguye_sahih_sobhane_farshid_nezakati_personal_trainer1.JPG

بدنسازان بیشتر از هر یک از افراد دیگر جامعه نیازمند مواد غذایی هستند، آنها در طول تمرینات سنگین بافت‌های عضلانی خود را تحت حملات شدید تمرینی قرار داده و صدمات زیادی به آنها وارد می‌کنند

ادامه مطلب ...