b_140_94_13421772_00_images_articles_hamkaran_havazi-farshid_nezakati_personal_trainer1.jpg

اعتدال در امور مختلف، راهحل گذر از برخی مشکلات زندگی است، اما در میان بدنسازان بسیاری از مواقع مسیر معتدلی وجود ندارد، چرا که مباحثی چون تمرینات هوازی، برخی از بدنسازان معتقد به مضر بودن آنها هستند و به هیچ عنوان در اوقات حجم سازی به سراغ آنها نمیروند اما حقیقت داستان چیز دیگری است و اغلب این افراد در اشتباه به سر میبرند.

ادامه مطلب ...

b_140_94_13421772_00_images_articles_hamkaran_naghshe_esterahat_ba_tamrin_farshid_nezakati_personal_trainer1.jpg

به طور کلی دیدگاه‌های مختلفی در طول دوران شکوفایی بدنسازی ظهور کرده و هر یک به نوعی مضرات و فوایدی برای بدنسازان به همراه داشته است. در گذشته‌های نه چندان دور تمرین کردن، اساسی‌ترین بخش دنیای بدنسازی به حساب می‌آمد، اما این روزها برای همه حرفه‌ای‌ها و مبتدی مسجل شده است که تمرین تنها رکن پیشرفت نیست و می‌توان با سرمایه‌گذاری روی دیگر موارد به پیشرفت خوبی دست یافت.

ادامه مطلب ...

 b_140_94_13421772_00_images_articles_hamkaran_sabad_mokamel_charbi_suzi_farshid_nezakati_personal_trainer_1.jpg

برای کمک به نمایان شدن عضلات شش تکه شکم مکملهای شناخته شدهای وجود دارند که به بهترین شکل، تمام نیازهای چربیسوزی شما را برآورده میکنند. لازم به ذکر است که مصرف هر گونه مکمل بهتر است با مشورت پزشک آگاه به علم روز انجام شود بویژه برای افرادی که تحت درمان خاصی هستند یا دارو مصرف می کنند.

ادامه مطلب ...